Info@basit.dk
Tlf: 29868355
Hvis du vil kontaktes, så indtast information og vi kontakter dig hurtigst muligt
Tilmeld vores nyhedsbrev
* indicates required

Fra tilbud til projekt med et klik

Daurehøj Erhvervsbyg fik samlet sager og dokumenter i én portal
Daurehøj Erhvervsbyg A/S tog kontakt til BASIT med ønsket om en mere moderne og effektiv måde at arbejde med deres sagsstyring – de ønskede at få samlet alle dokumenterne og anden information tilknyttet deres sager ét sted.

Udfordring
I forbindelse med certificering-proces skulle VAM bruge et elektronisk ledelsessystem. Systemet skulle hurtigt og effektivt kunne styre, skabe og bevare overblikket over VAMs processer, dokumenter og registreringer.
Løsning
En fælles portal - Daurehøj Erhvervsbyg A/S fik samlet alle dokumenterne og anden information tilknyttet deres sager ét sted.
Med den nye løsning vil nye tilbud automatisk blive oprettet i en mappestruktur efter en fast skabelon i en fælles sags- og dokumenthåndterings-portal. Alt tilbudsmateriale samles under ét på sagen.

Overleveringen fra tilbud til projekt er blevet meget lettere. Når et tilbud vindes skiftes status blot i Portalen fra "tilbud" til "igangværende sag", og projektafdelingen afklarer hvilke yderligere informationer, der skal tilknyttes sagen.

På sagens forside placeres brugbar information f. eks. login til byggeweb - hvis det benyttes til en sag, kontaktoplysninger på bygherrer, rådgivere og underentreprenører mv. På forsiden findes også et sags-overblik, her fremgår anlægsadressen, hvilken sags type det er, en kort sagsbeskrivelse, hvem der er projektleder mv.

Tegningsmaterialet er også altid tilgængeligt – både på pc, tablet og smartphone - i den seneste revideret version så de udførende ikke arbejder efter gamle tegninger.

Løsningen samarbejder med Outlook. E-mails med vigtige aftaler gemmes direkte på den enkelte sag. Og der gives automatisk besked til Outlook når tiden for 1 og 5 års eftersyn nærmer sig.

Alle får det nødvendige overblik!

Portalen resulterer i at alle medarbejderne får et struktureret overblik over afgivne tilbud, igangværende og afsluttede sager. Alle sagsdokumenter opbevares i en ensartet mappestruktur og kan let genfindes.

Ledelsen kan trække statistikker på f.eks. Sagstyper, og se hvor stor en andel af deres sags portefølje, der er totalentrepriser og hovedentrepriser. Portalen sikrer at der opbygges en samlet pipeline.

Alt-i-alt kan Daurehøj Erhvervsbyg A/S i højere grad øge sigtbarheden forhold til at styre virksomheden og sagerne på længere sigt.

"""BASIT konsulenten fungererede som en god sparringspartner over for IT-leverandøren, og sikrede fremdrift"
Carlo Chow, arbejdende bestyrelsesformand i Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Daurehøj Erhvervsbyg A/S nye IT-værktøjer kom sikkert i land med implementerings-assistance fra BASITs konsulent Martin Joost.

I begyndelsen var det især vigtigt klart at få defineret virksomhedens arbejdsprocesser, og ikke mindst hver medarbejders rolle i forhold til den nye IT-løsning.

BASIT hjalp også til med at fastholde fokus på de oprindelige ønsker til portalen, og få prioriteret de ønsker, der opstod undervejs. Samlet sørgede Martin Joost for at implementeringsforløbet ikke blev for uoverskueligt.

Kort om Daurehøj Erhvervsbyg A/S
Daurehøj Erhvervsbyg A/S udfører total- og hovedentrepriser med fokus på kvalitet, økonomi og tid. De tilbyder både byggestyring af hoved- og totalentrepriser samt egenproduktion i tømrer- og snedkerentrepriser med hele Sjælland som arbejdsplads.