Info@basit.dk
Tlf: 29868355
Hvis du vil kontaktes, så indtast information og vi kontakter dig hurtigst muligt
Tilmed vores nyhedsbrev
* indicates required

Hvor stort et problem er IT-sikkerhed for dig?

Der bliver talt meget om IT-sikkerhed, og der er fokus på det fra mange fronter. Herunder Erhvervsstyrelsen og Rådet for Digital Sikkerhed, som har søsat initiativet Sikkerhedstjekket. De har lavet en film, der belyser de konsekvenser bl.a. manglende leverandørsikkerhed kan skabe. Du kan dog gøre meget selv for at beskytte dig mod IT-kriminelle.

Få en kortfattet og overordnet risikobetragtning

Ved at svare på nedenstående spørgsmål, får du svar på, om der er åbenlyse sikkerhedsudfordringer i din virksomhed. Spørgsmålene afdækker vigtige overvejelser i forhold til jeres IT-sikkerhed, og de danner en ramme for hvilke overvejelser, du skal gøre dig i din virksomhed. Du får en kortfattet og overordnet risikobetragtning – den er gratis og indeholder de simple ting, som du kan gøre i hverdagen

Få styr på begreberne

Phishing har intet med torsk at gøre

Virus. Malware. Ransomware. Firewall. Phishing. Botnet. Zero Day Exploit. Social Engineering. Spam. Er du overvældet? Listen med udtryk, der har at gøre med din IT-sikkerhed, er lang og indviklet. Her får du hjælp til at finde vej i termerne – for en sikkerheds skyld!

Kryptering

Et udtryk for, at man gør information ulæselig for alle andre end modtageren af informationen. Kryptering anvendes til at højne sikkerheden for udveksling af informationer.

Spam

Uopfordrede mails, oftest sendt med kommercielle motiver. Det vil sige personer eller firmaer, som ønsker at sælge dig noget, som du ikke har bedt om. Spam sendes typisk som masseforsendelser, selvom dette ikke altid fremgår tydeligt af mailen.

Sårbarheder (eller sikkerhedshuller)

Små fejl i programmer, der kan udnyttes til uretmæssigt at få adgang til din computer. Som regel vil det foregå uden din viden eller accept. Producenter af programmerne retter disse fejl løbende, men det er op til dig og din virksomhed at sørge for at foretage opdateringer.

Phishing

En teknik, hvor en it-kriminel via en forfalsket webside eller mail udgiver sig for at være en betroet virksomhed eller organisation. Eller afsenderadressen kan forfalskes til at fremstå, som om beskeden kommer fra en ven eller bekendt. Formålet er at aflure personfølsomme informationer fra offeret, såsom kreditkortoplysninger. 

Malware (skadelig kode)

Begrebet er sammensat af de engelske ord ”Malicious Software”, og det er en fællesbetegnelse for programmer med ondsindet indhold. Malware omfatter for eksempel virus, orme, trojanere, crimeware, spyware og adware.

DDoS

Står for ”Distributed Denial of Service” og dækker over et angreb, hvor mange computere samtidig kommunikerer med en server eller et system, hvorved det overbelastes og bryder ned. 

Ransomware

En type malware, der krypterer data på en computers harddisk. Efterfølgende vil de it-kriminelle så forlange en løsesum for at genskabe de krypterede data. Offeret vil ikke kunne åbne de krypterede filer uden den korrekte dekrypteringsnøgle. Først når løsesummen er betalt, vil den it-kriminelle (måske) sende den nødvendige nøgle, der kræves for at dekryptere de “kidnappede” filer. 

Firewall

En enhed, der analyserer og filtrerer netværkstrafik på baggrund af et sæt regler, som skal forhindre ondsindet trafik i at trænge ind i et netværk. Din firewall skal løbende vedligeholdes for at yde størst mulig beskyttelse. Den mest udbredte anvendelse af firewalls er som forbindelse til internettet. En firewall skal ikke alene blokere for indgående trafik, men bør også filtrere udgående trafik, således at alle meddelelser – udefra og indefra – kontrolleres og blokeres, hvis de ikke lever op til de aktuelle sikkerhedskrav. 

Social Engineering

Kunsten at manipulere personer til at udføre bestemte handlinger eller til at røbe fortrolige informationer, som fx brugernavn og adgangskode til en computer. I de fleste tilfælde vil kontakten mellem angriberen og offeret ikke være fysisk, men ske via telefon eller mail. 

Botnet

En samling af computere, som er blevet inficeret med malware, og som kan fjernstyres af it-kriminelle til at få adgang til meget stor kommunikations- og regnekraft, som derefter kan benyttes til kriminelle formål. Botnets kan således fx benyttes til at udsende spam-mails og installere mere malware på computerne, eller de kan anvendes til DDoS-angreb. 

Virus

Et program, som uden din tilladelse ændrer måden, hvorpå din pc arbejder. En virus spreder sig ved at forbinde sig selv til en fil eller program. Når denne fil eller program så flyttes fra én pc til en anden, for eksempel via mail eller USB-nøgle, så spredes virussen. Virus på computeren kan være særdeles skadelig. 

Zero Day Exploit

Udnyttelse af et sikkerhedshul, som der endnu ikke eksisterer en rettelse til 

Vil du have en dybere vurdering af virksomhedens IT-sikkerhedsstatus?

Som byggeriets uvildige IT-rådgiver, er det BASITs mål at skabe det bedst mulige samspil mellem IT-værktøjer og håndværksvirksomheden. Her er IT-sikkerhed et vigtigt element. På præcis samme kvalificerede måde, som vi hjælper med at indkøbe og implementere IT-værktøjer, vil vi også sikre at I er bedst muligt beskyttet mod IT-kriminelle.

Book et IT-sikkerhedstjek