content

Administration

2024

Malmos IT-strategi understøtter en ambitiøs vækstplan

Malmos A/S understøtter en ambitiøs vækstplan og et motto om at være forrest og proaktiv med IT-værktøjer

En ambitiøst vækstplan og et motto om at være forrest og proaktiv i alt hvad de gør. Malmos ved, at vækst kræver fokus og standardisering af kerneprocesser.

Michael Gøthche fremhæver følgende forhold som den største værdi ved samarbejdet med BASIT:

• Overblikket af feltet af IT-udbydere.
• Erfaring omkring udvælgelse af IT-systemer og snak med IT-sælgere.
• Systematisk og metodisk fremgangsmåde, der sikrer, at relevante krav og procesbeskrivelser bliver nedfældet og taget i højeste ed, når der skal findes og udvælges mulige IT-systemer.
• Dialogen omkring valg af IT-system – herunder omfanget af system og omfanget af processer der aktiveres i første step og evt. i de følgende steps.
• Fastholdelse af fokus på det oprindelige ønske og de oprindelig krav til IT-systemet, samtidig holdes IT-leverandøren op på de nedfældede IT-kravbeskrivelser.