BASIT er specialister i effektive IT-værktøjer til byggebranchen!

BASIT har specialiseret sig i, at hjælpe håndværks-og entreprenørvirksomheder med at finde de rigtige IT-værktøjer, med udgangspunkt i konkrete behov og krav. BASIT konsulenterne hjælper med valg, indkøb og implementering med udgangspunkt i, at håndværksvirksomhederne skal tjene flere penge ved at indføre IT-værktøjerne.
BASIT har siden 2010 rådgivet mange håndværksmestre omkring IT-indkøb og implementering. Vi har siden september 2007 haft til huse hos Teknologisk Institut i Taastrup (Byggeri divisionen). Vi rådgiver blandt andet medlemmer af Dansk Byggeri og koordinerer aktiviteter tæt med Dansk Byggeri. Vi har siden 2012 været medarrangør af IT-messen. Vi har kontakt til mere end 250 leverandører i IT- og telebranchen. Vi har som den eneste IT-rådgiver et struktureret IT-leverandørcenter med de bedste IT-leverandører henvendt til byggebranchen. BASIT er 100% uvildig og uafhængig af IT-og Teleleverandørerne.

Mission og vision

Support team
Vi vil hjælpe vores kunder med at tjene flere penge ved at udnytte IT-værktøjerne optimalt. Vores kunder skal have bedre bundlinje og konkurrencefordele end alle andre håndværks- og entreprenørvirksomheder.

Dine fordele som BASIT kunde

Relevante It-værktøjer
Du får de mest relevante IT-værktøjer implementeret i den rigtige rækkefølge med udgangspunkt i en solid IT-handlingsplan, som sikrer at der ikke købes for meget eller for lidt IT.
Der passer til virksomheden
Du får de IT-værktøjer, som passer bedst med virksomhedens krav til funktionalitet, brugerkrav, infrastruktur og pris, med udgangspunkt i IT-kravbeskrivelserne.
Til de bedste priser
Du får de bedste priser på IT-værktøjerne, fordi vi samler forhandlingskraft og samtidigt gør det mere effektivt at levere IT-værktøjerne til vores kunder.
Standard IT-værktøjer
Du får de mest standardiserede IT-værktøjer, fordi mange virksomheder med de samme behov og krav får de samme IT-værktøjer.
Fra de bedste IT-leverandører
Du får de bedste IT-leverandører, fordi det bliver interessant at konkurrere om at levere IT-værktøjer til virksomheder med afklarede behov, krav og budget.
I et tæt samarbejde
Du får de bedste samarbejdsrelationer med IT-leverandørerne, fordi forventningsafstemningen er på plads, og alle ved, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Vi rådgiver med udgangspunkt i følgende værdier:

Alle vores beslutninger er centreret om at hjælpe håndværksvirksomheder med at blive mere effektive og tjene flere penge ved at udnytte IT-værktøjerne optimalt. Vores kunder skal have bedre bundlinje og konkurrencefordele fremfor håndværksvirksomheder, der ikke er kunder hos BASIT. Vi har fokus på at forstå vores kunders forretning, og vi gør også alt, vi kan, for at forstå vores kunders kunder.

En kerneværdi i BASIT er ansvarlighed. Vores kunder skal have mindst mulig økonomisk risiko ved IT-investeringerne i de projektforslag vi laver. Hellere mange små skridt end et stort som ingen kan overskue.

Rådgivningsprocesserne i BASIT tager udgangspunkt i en fast leveranceproces, som kunder får indsigt i fra dag 1 i forbindelse med fremsendelse af tilbud. Det står hele tiden klart for kunden, hvor vi er i processen med at finde IT-værktøjerne. BASIT får ikke penge fra IT-leverandørerne. Vi er ikke sælgere for IT-branchen, men indkøbsansvarlige af IT-værktøjerne for vores kunder.

IT-leverandørvalg med udgangspunkt i objektive kriterier og fokus på, hvad IT-værktøjerne kan gøre for vores kunder. Ærligheden gælder også i forhold til IT-leverandørerne, der får besked om, hvorfor det ene IT-værktøj er valgt fremfor det andet i forbindelse med IT-anbefalingen.

BASIT bygger på kompetent viden om både bygge- og anlægsbranchen og IT-branchen. Vi binder de 2 brancher sammen med vores dybe forståelse af kompleksitet og muligheder i begge brancher.

Vedligeholdelse og opfølgning skal sikre den fortsatte udvikling af BASIT, og alle leverancer bliver fulgt op med en evaluering fra kunden samt en egen vurdering fra konsulent og evt. koordinator.