Nyheder

Nyheder fra BASIT omkring arrangementer, samarbejde, events og hvad der ellers rører sig med IT i bygge- og anlægsbranchen.

En drøm af en vejledning 29.05.2024

Vejledning om "Tidlig entreprenørinddragelse"

Deltagelse i projektudviklingen af "Tidlig entreprenørinddragelse" har stået højt på BASIT agenda. 

Den massive opbakning fra byggebranchens aktører under udarbejdelse og under lanceringen af rapporten synliggør vigtigheden. Og eftermiddagen var ekstra glædelig med deres input om samarbejdet hvor alle omkring projektet høster med de tillidsbaserede samarbejder.

Læs hele artiklen her 

Læs mere
Skalerbarhed og gennemsigtighed 13.05.2024

IT og processer er en forudsætning for fairplay

Det interne samarbejde er en forudsætning for, at håndværks- og entreprenørvirksomheder kan spille fair. Både i forhold til deres kunder og samarbejdspartnere. 

Samarbejdet bliver først muligt, når virksomheden er bundet sammen på tværs af afdelinger og medarbejdere. 

Den mest effektive måde, at binde virksomheden sammen, er med processer og it-værktøjer, som er vel implementeret og integrerede. Arbejdsprocesser, som ikke er bundet sammen digitalt, kommer hurtigt til at flagre, og igen blive til mange forskellige måder at gøre tingene på. Det er ikke skalerbart, og det er risikofyldt IKKE at have gennemsigtighed, for eksempel ved indkøring af nye medarbejdere.

Læs hele artiklen her 

Læs mere
Ledelsens rolle 15.04.2024

#Fairplayibyggeriet set fra entreprenørens vinkel

Udførelsesfasen er kernen i entreprenørens forretning, og her er samarbejdet (eller mangel på samme) imellem afdelinger og på tværs af faglighed medvirkende til den effektive udførelse. Her tages udgangspunkt i ansvarsfordelingen og afhængigheden i entreprise, økonomi og teknisk afdeling. Ledelsen spiller den afgørende rolle for at der er gennemsigtighed og alle kender deres opgaver og rammer for samarbejdet.

Læs hele artiklen her 

Læs mere
Digitalt samarbejde 25.03.2024

Digitalt samarbejde bliver nødt til at blive optimeret på tværs af siloerne

Hvordan fastholder man fælles vilkår så alle parter er aktører, der passer sin del af opgaven? Digitalt samarbejde bliver nødt til at blive optimeret på tværs af siloerne, ”Rådgiver”, ”Entreprenør” og ”Bygherrer”.

Teknologien giver ikke den nødvendige værdi i dag. Dette skyldes ikke, at teknologien ikke kan gøre det. Det skyldes at teknologien ikke bliver benyttet hensigtsmæssigt!

 Læs hele artiklen her 

Læs mere
Økonomi 04.03.2024

Hvad kan man læse i et regnskab i forhold til risikostyring?

Likviditet, betalingsbetingelser og tilgodehavender kan læses i et regnskab, og når man samarbejder med kunder (og underleverandører) så bør regnskabet læses. I vores analyse om konkurser som bla. licitationen bragte den 4. marts 2024, hvor "38% af de 327 virksomheder med over 10 ansatte, som er gået konkurs siden 01.01.2021, ikke havde underskud i det seneste regnskabsår, og også samlet havde ført et overskud med sig i virksomhedens levetid." så er kvalifikation af kunden (og underleverandøren) vigtig.

Læs hele artiklen her 

Læs mere
Økonomi 03.03.2024

Sunde byggefirmaer bukker under på stribe

I sidste uge blev analysen om konkurserne i byggeriet bragt i både Licitationen og Mestertidende.

Overskrifterne taler for sig selv: "Sunde byggefirmaer bukker under på stribe" og "Se hele listen: Her er de største konkurser i byggebranchen"

Vi er taknemmelige for, at byggebranchens største medier bringer analysen og budskaberne.

Vil du læse dem, så finder du links her:

Se hele listen: Her er de største konkurser i byggebranchen (mestertidende.dk)

Ny kortlægning: Sunde byggefirmaer bukker under på stribe (licitationen.dk)

Ved at følge med på LinkedIn, kan du få mange flere nyheder og gode råd fra BASIT!

Læs mere
Gode råd! 22.02.2024

4 gode råd til at blive en datadrevet håndværks- og entreprenørvirksomhed

Det er muligt, at digitalisere den fulde proces fra tilbudsgivning på et projekt og til aflevering af det endelige byggeri. Og det udnytter de mest datadrevne håndværks- og entreprenørvirksomheder allerede i dag.

BASIT har siden 2007 rådgivet mange håndværks- og entreprenørvirksomheder med at indkøbe og implementere IT-værktøjer, til at skabe en højere effektivitet. BASIT har hjulpet med at indkøbe og implementere IT-værktøjer for mere end 300 mio. kr. Det har skabt en masse forbedringer – især i forhold til at ændre helt manuelle arbejdsgange til smartere digitale arbejdsgange. Der bliver sparet rigtigt meget tid, og hvor den samme mængde ansatte kan nå flere sager, højere omsætning og bundlinje.

Hvad skal der til for at blive datadrevet – 4 gode råd:

1. Implementering er afgørende!

Først og fremmest handler det ikke om at indkøbe så mange IT-værktøjer, som muligt, når man skal være datadrevet. Det handler om at indkøbe præcis det antal, som understøtter forretningen bedst, og få dem implementeret.

At implementere IT-værktøjer er ligesom at løbe et maraton. Alle kan gøre det. Men det kræver en indsats, masser af træning og arbejde. Implementeringen handler i høj grad om medarbejdere og arbejdsprocesser, og ikke udelukkende teknologivalg.

Man kan sagtens se på andres erfaringer i forhold til indkøbte IT-værktøjer, og lade sig inspirere af dem. Men det hårde arbejde, slipper man ikke selv for. Når man skal implementere nye IT-værktøjer, skal man sætte tid af og prioritere indsatsen. Og arbejdet slutter aldrig!

At indkøbe de samme IT-værktøjer, som ens konkurrenter, er måske en god start, men man slipper ikke for at tage stilling til sine egne processer, når disse skal digitaliseres.

2. IT-værktøjer kan dække hele arbejdsprocessen - det kræver standardisering at blive automatiseret!

Hele arbejdsprocessen – fra tilbudsgivning til aflevering – kan understøttes af IT-værktøjer, og dermed digitaliseres og blive datadrevet. Det kræver beslutninger fra ledelsen og tilvalg og ikke mindst fravalg af arbejdsmetoder. Alle medarbejdere skal arbejde ensartet i hver arbejdsfunktion, for at IT-værktøjerne skaber værdi. For mange undtagelser og medarbejdere, som ikke arbejder med data, ødelægger automatiseringen.

3. Det kræver intern ansvarsfordeling at have styr på data

Det er ikke de teknologiske muligheder, der står i vejen for at blive datadrevet. Tværtimod er No-kode og Low-kode løsninger en risiko for, at virksomheden ikke bliver datadrevet. Sammen med de mange løsningsmuligheder, der købes via internettet, kan der opstå data siloer, hvor data bliver fanget uden et egentligt ansvar. Spørgsmål om hvilke data, der er opbevaret hvor, og hvem der har adgang til dem, spænder ben for at være datadrevet.

4. Der skal være styr på aftalerne og kommunikationen med IT-leverandørerne

At være datadrevet handler også om, at man har et godt samarbejde med de IT-leverandører, som man køber IT-værktøjerne af. Det handler om, at nye funktioner og muligheder bliver implementeret grundigt og testet. Grundet hastigheden i udviklingen hos den enkelte IT-leverandør vil det være en fordel, at de IT-ansvarlige også er reelt ansvarlige for området. F.eks. Regnskabschef => Regnskabsprogram, Tilbudschef => Kalkulationsprogram, Entreprisechef => Planlægningsprogram, Kvalitets-og arbejdsmiljøchef => Kvalitetssikringsprogram, Materiel og Lagerchef => Lagerprogram osv. Jo bedre ansvaret for IT-værktøjet er distribueret i organisationen, jo bedre rammer for at være datadrevet.

At være datadrevet sikrer en større sandsynlighed for, at man får værdi med sine IT-investeringer i form af højere gevinstrealisering.

Ved at følge med på LinkedIn, kan du få mange flere nyheder og gode råd fra BASIT!

Læs mere
IT-overblik 31.07.2023

Værdien med IT-OVERBLIK RÅDGIVNING

IT-overblik er en rådgivningsservice, hvor BASIT tager ansvaret for at virksomhedens IT-infrastruktur er fleksibel, effektiv, gennemskuelig, sammenhængende og økonomisk optimeret.

Vi har taget erfaringerne fra nogle af de virksomheder som bruger BASIT’s IT-OVERBLIK RÅDGIVNING, og vi har samlet det, så du kan læse, hvilken værdi IT-OVERBLIK RÅDGIVNING giver.

Læs mere
Kom godt i land med IT-implementeringen! 30.04.2023

De 10 IT-bud om implementering

Den helt rigtige IT-implementering er altafgørende for succes med ens IT-investeringer.

Du kan i denne video se BASITs 10 gode råd om IT-implementering, som er baseret på mere end 500 IT-implementeringer i alle slags håndværks- og entreprenørvirksomheder.

Læs mere
Digitalisering vol. 4.0 31.01.2023

Bare flere IT-udgifter? Eller IT-investeringer?

Langt de fleste håndværks- og entreprenørvirksomheder har oplevet en mangedobling af deres IT-udgifter gennem de seneste år. Hvis man ikke har kontrol over sine IT-udgifter, samt en klar plan for hvad IT-udgifterne skal gøre for forretningen, er det rigtig skidt.
Omvendt kan relevante og målrettede IT-investeringer være med til at øge virksomhedens resultat markant - både i kroner og øre, og i dækningsgrader. 
Hvis IT-udgifterne ikke bliver omdannet til IT-investeringer, så kan det hurtigt blive en overflødig og frustrerende udgift, som bare skal nedbringes, så hurtigt som muligt.  

I videoen nedenfor kan du se hvem der mest gavn af IT-investeringerne, hvordan gevinsten kan blive sikret, og hvad næste skridt er.

Læs mere
Hænger jeres omkostninger og omsætning sammen? 31.10.2022

Gevinstrealisering

I denne video gennemgår vi, hvilke overvejelser man skal gøre sig, for at sikre gevinstrealisering med ens IT-værktøjer.

At virksomhedens omsætning skal være højere end omkostningerne er der ikke noget nyt i. Sådan har det været altid. Men hvordan det skal gøres konkret, og hvordan man kan få et overblik over både omkostninger og omsætning - det kan du se her i videoen!
Læs mere
IT-værktøjer som et konkurrenceparameter 31.07.2022

Sådan kan IT-værktøjer understøtte jeres kundefokus

I denne video gennemgår vi hvordan IT-værktøjer kan hjælpe med at understøtte din virksomheds kundefokus, så I kan møde kunderne effektivt og professionelt. Du kan i videoen se, hvordan du kan bruge IT-værktøjerne som et konkurrenceparameter.

Der er tre vigtige elementer:

  1. Det handler om at vælge det kundesegment, man vil betjene effektivt og professionelt
  2. Dernæst handler det om, at vælge de rigtige IT-værktøjer, som passer til ens virksomhed - og set i forhold til de kunder man gerne vil betjene
  3. Sidst men ikke mindst, så handler det om at have de dygtigste medarbejdere, som er uddannet til at bruge IT-værktøjerne
Læs mere
IT-indkøb 08.02.2022

3 måder at indkøbe IT på

Det er ikke nemt, at navigere i IT-junglen. Og det er det heller ikke for os i BASIT, som jo ikke laver andet.
Hver dag bruger vi mange timer på at holde os opdateret på muligheder og fælderne i IT-markedet. Vi har rigtigt mange øjne og øre i markedet, og vi tør slet ikke tænke på hvordan det må være, at følge med i markedet, når man også skal passe en håndværks- eller entreprenørvirksomhed.
Derfor vil vi gerne dele ud af vores erfaringer, og hjælpe JER der modtager vores nyhedsbrev med gode råd og tips, således at I får nogle retningslinjer i forhold til IT-indkøb og IT-implementeringer.

Denne video handler om IT-markedet, og de IT-handlingsplaner man kan bruge i forhold til sine IT-indkøb.

Læs mere
Teknologi Radar 20.09.2021

Teknologi Radar: Prioritering af teknologi-investeringer

Teknologi Radar er et værktøj, der giver håndværks- og entreprenørvirksomheder et teknologisk overblik. Mange har svært ved at gennemskue nytten af de mange nye teknologier i byggebranchen. Andre ildsjæle er gået i gang med eksperimenter, de selv brænder for - uden hensyn til gevinsterne. Udfordringen med begge dele er manglende koordination på tværs i virksomheden, hvor ingen har det fulde overblik over igangværende aktiviteter og som derfor savner gennemslagskraft og strategisk fokus.

BASIT tilbyder NU gennem workshops og assesments at samarbejde med virksomheden om fremstilling af jeres egen Teknologi Radar, der sikrer en koordineret og fokuseret indsats i arbejdet med nye teknologier og baner vej for prioritering af disse i kommende projekter så nytten hos jer realiseres i praksis.

Læs mere
IT-modenhed 18.08.2020

Er du en vinder og digital frontløber, mester, så se her!

Siden 2014 har Mester Tidende og Licitationen-Byggeriets Dagblad, i samarbejde med BASIT, hvert år fundet og kåret fem virksomheder, som er de mest IT-modne i følgende kategorier: Tilbudsgivning, Planlægning, Udførelse, Aflevering og Administration. Konkurrencen er for alle håndværks- og entreprenørvirksomheder, som har og bruger IT-værktøjer i dagligdagen til at lette forskellige arbejdsprocesser. For at være med, handler det ikke om hvor mange IT-værktøjer du har indkøbt – men hvordan du bruger dem.

Læs mere
IT-messe 13.01.2020

Sådan sætter du mere strøm til din virksomhed

Dansk Byggeris IT-messe har fra starten været målrettet Dansk Byggeris medlemmer, fordi det er vigtigt for os at vise medlemmerne de muligheder, it-værktøjerne giver. Vi er derfor også utroligt glade for, at så mange af vores medlemsvirksomheder har valgt at besøge it-messen igennem de senere år. Vi evaluerer hvert år it messen for at sikre, at den hele tiden matcher de forventninger de besøgende har. Det er vigtigt at de besøgende håndværks- og entreprenørvirksomheder får et konkret udbytte med hjem fra it- messen siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Læs mere
tolerancer.dk 06.11.2019

Lancering af www.tolerancer.dk

Dansk Byggeri har i samarbejde med BASIT relanceret siden www.tolerancer.dk hvor der er der lagt vægt på, at det skal være nemt for folk på byggepladsen at få adgang til tolerancerne, når de skal bruge dem. Den nye version af tolerancer.dk er derfor udviklet med primærfokus på brug på mobileenheder (mobiltelefoner og tablets). - Men der er selvfølgelig også lavet en udgave til computeren, som kan bruges i forbindelse med tilbudsgivning og planlægning af opgaverne. Det er vigtigt for Dansk Byggeri, at vores medlemsvirksomheder rådgivere og bygherre får en så let tilgang som muligt til tolerancer.dk og at hjemmesiden bliver et aktivt værktøj i hverdagen, forklarer Torben Hessing-Olsen

Læs mere
IT-værktøjer 17.09.2019

Få bedre bundlinje: Sæt strøm til din virksomhed. BASIT giver gode råd i Mester Tidende.

Hvis din virksomhed er på forkant med at implementere effektive IT-værktøjer, så har du sikkert allerede erfaret, hvor vigtigt det er at få sat strøm til processerne i virksomheden. Det gælder ikke mindst de mange processer inden for de fem vigtige byggediscipliner: Tilbudsgivning, Planlægning, Udførelse, Aflevering, Administration. Og de digitale muligheder i bygge- og anlægsbranchen har aldrig været større end nu. IT-leverandørerne har virkelig fået øjnene op for at levere brugbare IT-værktøjer til at understøtte alle processer i håndværks- og entreprenørvirksomheder.

Læs mere
15. April 2019

Så er jagten gået ind på Danmarks mest IT-modne håndværks- og entreprenørvirksomheder

Mester Tidende har sat jagten ind på at finde håndværks- og entreprenørvirksomheder som har gjort en målrettet indsats for at udnytte de fordele som effektive IT-værktøjer kan give. BASIT kvalificerer vinderne. Tilmeld jer på www.itbyg.dk

Læs mere
8 April 2019

Dansk Bygger IT-messe 2020 - planlægningen er i gang

Sæt kryds i kalenderen den 4. og 5. februar 2020 i hhv. Taastrup og Aarhus, når Dansk Byggeri og BASIT endnu engang samler de bedste IT-værktøjer til håndværks- og entreprenørvirksomheder. Følg med i planlægningen af Dansk Byggeri IT-messe 2020, eller meld dig til allerede nu

Læs mere
11.februar 2019

Tak for en god IT-messe

Tak til de mange som kiggede forbi Dansk Byggeri IT-messe 2019. Du kan allerede nu melde dig til Dansk Byggeri IT-messe 2020! Sæt "Kryds" i kalenderen den 4. februar 2020 i Taastrup og 5. februar 2020 i Aarhus.

Læs mere
7. Januar 2019

Bliv klog på IT-værktøjer i håndværks- og entreprenørvirksomheder

BASIT har udarbejdet en vejledning, der beskriver hvordan håndværks- og entreprenørvirksomheder bedst muligt udnytter IT-værktøjer. I vejledningen beskrives de typiske arbejdsprocesser i relation til hvordan manuelle processer kan erstattes af IT-værktøjer, og hvordan IT-værktøjer kan sikre optimalt flow gennem virksomhedens processer og medarbejdere.

Læs mere
10 december 2018

Dansk Byggeris IT-messe 2019 - Den største IT-messe til håndværkere og entreprenører

For ottende år i træk har Dansk Byggeri og BASIT fornøjelsen af at kunne invitere til Danmarks største IT-messe for bygge- og anlægsbranchen. Mere end 30 udstillere står - den 5. februar i Taastrup og den 6. februar i Aarhus - klar til at vise håndværkere og entreprenører hvordan IT-værktøjer kan gøre deres forretninger endnu mere effektiv. Tilmeld dig Dansk Byggeris IT-messen her:

Læs mere
12. Oktober 2018

BASIT opfordrer IT-leverandører til at levere løsninger på håndværkerens præmisser

Håndværksvirksomheder går glip af potentielle milliardfortjenester, fordi de ikke får implementeret IT-værktøjer, som kan gavne driften. Men den uigennemskuelige it-jungle skræmmer nogle mestre fra overhovedet at prøve, mens andre giver op, fordi de køber systemer, der er irrelevante. BASIT råder alle håndværksvirksomheder til at få afklaret deres behov og krav, ligesom IT-leverandørerne skal levere løsninger, som er relevant for og tæt på brugerens hverdag.

Læs mere
9. Oktober 2018

Undgå fejl og misforståelser: Få styr på kvalitetssikringen

Solid kvalitetssikring og god dokumentation giver ro i maven. De mest IT-modne håndværkere og entreprenører deler deres erfaringer med kvalitetssikringsværktøjer.

Læs mere
2. Oktober 2018

Dyk ned i IT-værktøjskassen, mester. Det betaler sig !

Mester Tidende skriver hvordan de små håndværksvirksomheder i Byggeriets IT-værktøjskasse selv vælge de IT-værktøjer, som passer bedst til deres forretning. Byggeriets IT-værktøjskasse er 100 % uvildig, og håndværkere og entreprenører ser kun præcis de IT-værktøjer, der passer til deres virksomhed med udgangspunkt i deres forretning, medarbejdere og IT-modenhed.

Læs mere
10. September 2018

Overblik og styr på data

Det er blot nogle af de fordele Watersystems A/S fik, da de købte og implementerede deres nye produktions IT-værktøj

Læs mere
31 August 2018

Er du Danmarks mest IT-modne håndværker eller entreprenør?

Der er gode erfaringer at hente om planlægnings-værktøjer til bygge- og anlægsbranchen hos de tidligere vindere af konkurrencen ”Danmarks mest IT-modne håndværks- og entreprenørvirksomhed”.

Læs mere
29. August 2018

BASIT og Dansk Byggeri arbejder for at udbrede IT-værktøjer til håndværksvirksomhederne

Leder din virksomhed efter It-værktøjer til fx tidsregistrering, kvalitetssikring, økonomistyring og planlægning? Få 20 procent rabat på Byggeriets IT-værktøjskasse som medlem af Dansk Byggeri.

Læs mere
27. August 2018

Den gode start til at vælge de rigtige IT-værktøjer

BASIT tilbyder håndværks- og entreprenørvirksomheder en gode start til de rigtige IT-værktøjer med gratis adgang til erfaringer fra flere hundrede sager, mulighed for at tjekke virksomhedens IT-modenheden samt et overblik over, hvor IT-værktøjer kan gøre den største forskel i virksomheden.

Læs mere